Full service digitálna marketingová agentúra

Náš tím vyvíja efektívne obsahové stratégie pre spoločnosti s dlhodobým myslením. Máme preukázateľný pokrok v zvyšovaní pozícií vyhľadávačov.

S našimi zamestnancami, zákazníkmi a ďalšími obchodnými partnermi hľadáme vzťahy založené na transparentnosti, vytrvalosti, vzájomnej dôvere a integrite.

Náš tím špecialistov neustále prináša vynikajúce výsledky spájajúce kreatívne nápady s našimi rozsiahlymi skúsenosťami. Môžeme vám pomôcť vybudovať udržateľný a zmysluplný vzťah so svojimi klientmi tým, že ich zapojíte do svojej značky pomocou sociálnych médií.

Pracujeme v rôznych oblastiach, ako je optimalizácia pre vyhľadávače, marketing sociálnych médií, e-mailový marketing a digitálny marketing.

12

Rokov v marketingu

12

Rokov v marketingu

12

Rokov v marketingu

12

Rokov v marketingu

12

Rokov v marketingu

12

Rokov v marketingu

NAŠA VÍZIA

Najviac rešpektovaná internetová marketingová agentúra. Chceme zmeniť spôsob, akým podniky hovoria, počúvajú a zdieľajú online.

Míľniky

Niektoré pozoruhodné udalosti ktorými prešla naša agentúra.

2013

Apríl, 2013

Pár nadšencov online marketingu sa dalo dokopy a agentúra začala svoju činnosť .

Jún, 2013

Agentúra získala úspešne svoju prvú certifikáciu na mobilné vyhľadávanie v Google.

Jún, 2013

Agentúra úspešne implementovala marketingový systém na efektívnu optimalizáciu nákupného procesu všetkých klientov.

2014

Február, 2014

Vypracovali sme úspešné SEO stratégie uceňované našimi klientami.